Mờ mờ ảo ảo bên em sinh viên, chưa thấy cái núm nào đẹp vậy luôn